Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Forskare ska studera införandet av ny arbetsmetod på gruppbostäder

Tidigare forskning visar att personal på gruppbostäder för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning använder cirka tio procent av sin arbetstid till samspel med de boende. Ersta Sköndal Bräcke högskola får nu 2,7 miljoner för att studera implementeringen av ett nytt arbetssätt där de boende ska ges ökat inflytande och delaktighet.

I ett pågående projekt införs en arbetsmetod som ska främja självbestämmande och delaktighet på fyra gruppboenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden kallas Active Support och är utvecklad i England och Australien, vilket gör att förutsättningarna för implementering i Sverige behöver studeras. Målsättningen med metoden är att ge personalen bättre förutsättningar att stödja de boende till ett ökat inflytande i vardagslivet.

– Metoden har visat sig framgångsrik internationellt, och genom det nya anslaget får vi möjlighet att följa processen och utvärdera hur det fungerar för boende och personal i ett svenskt sammanhang. Syftet är att dra lärdomar av införandet och användandet av metoden, säger Magnus Tideman, gästprofessor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ingen liknande implementeringsstudie har gjorts inom funktionshinderområdet i Sverige varför projektet är av stort intresse för praktik, politik och forskning. Projektet, som har beviljats 2,7 miljoner kronor av Stiftelsen Sävstaholm, pågår under tre år. Forskarna ska regelbundet göra observationer samt kvalitativa intervjuer med boende, personal och chefer på de fyra boendena. Inom det svenska funktionshinderområdet saknas idag i stort sett vetenskapligt baserade arbetsmetoder. Resultaten kommer därmed att stärka förutsättningarna att framgångsrikt introducera arbetsmetoder som utvecklats i andra länder.

För mer information, kontakta Magnus Tideman.

Mer information om projektet Active Support.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade