Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Matilda Ernkrans besökte Ersta Sköndal Bräcke högskola

Igår besökte Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon fick höra och lära sig mer om högskolans utbildning och forskning samt tillfälle att träffa engagerade studenter och fackliga företrädare.

– Det kändes väldigt bra att ministern tog sig tid att besöka högskolan så vi fick chans att visa upp vår fina verksamhet, men också möjlighet att föra dialog kring de särskilda villkor och förutsättningar som enskilda lärosäten verkar under, säger högskolans rektor Roger Klinth.

Vid besöket fick ministern veta mer om högskolans vårdutbildningar av prefekten för Institutionen för vårdvetenskap, Jane Österlind. Ministern fick bland annat höra höra mer om planeringen av kommande program med särskilt fokus på framtidens hälso- och sjukvård, då vården utanför sjukhusets väggar kommer öka med hänsyn till Sveriges allt mer åldrande befolkning.

Ministern fick också en dragning av Martin Börjesson, prefekt vid Institutionen för socialvetenskap, om högskolans utbildnings- och forskningssatsningar inom området våld i nära relationer. Ministern lyssnade med stort intresse om det sexåriga forskningsprogram som pågår för att utveckla bättre och mer samordnade insatser när det gäller våld i nära relationer.

Magnus Karlsson, chef vid Centrum för civilsamhällesforskning, berättade om centrets verksamhet och dess betydelse för inte minst det civila samhällets organisationer. Bland annat berättade han om den nationella undersökningen kring svenskarnas medborgerliga engagemang, forskning om tillit och om den högskoleutbildning i Civilsamhällesvetenskap som högskolan sökt examenstillstånd för.

Fika med stundenter

Under besöket fikade ministern med både studenter och doktorander och fick höra hur det är att utbilda sig vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ministern hade många frågor till studenterna, bland annat om vilken utbildning de valt och varför de valt att studera här, men även hur omställningen fungerat under pandemin. Hon fick veta att högskolan hanterat distansundervisningen mycket bra och att stödet från lärarna var stort vid nedstängningen förra våren. Några berättade att de tyckt att det varit tufft att studera helt digitalt, andra hade frågor om hur man faktiskt kan veta att kvaliteten på utbildningen hållit samma klass under denna period.

Besöket avslutades med att ministern träffade fackliga företrädare vid högskolan för en dialog kring arbetsvillkoren för forskare och lärare inom akademin.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade