Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Pris till avhandling om barnfamiljer med obotlig muskelsjukdom

Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare Elin Hjorth tilldelas Riksföreningen för Barnsjuksköterskors jubileumspris för sin doktorsavhandling. Priset delas varje år ut till en sjuksköterska som är verksam inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

– Det känns jättekul och hedrande att få detta pris. Genom att Riksföreningen för Barnsjuksköterskor delar ut sitt pris till mitt avhandlingsarbete, hjälper de till att kasta ljus över en patientgrupp som annars inte är så synlig i forskningen, säger Elin Hjorth, adjunkt vid Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Elin, som i grunden är barnsjuksköterska, disputerade 2020. I sin avhandling undersöker hon hur familjer med barn med den obotliga muskelsjukdomen spinal muskelatrofi upplever vården och vardagslivet, samt hur vardagen kan underlättas för dessa familjer. Under Elins tid som doktorand har dock möjlighet för behandling öppnats i och med att nya läkemedel kommit. Det är en omvälvande möjlighet för dessa familjer, vilket är något Elin studerat i sin avhandling. Jubileumspriset syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer.Elin får priset för ett avhandlingsarbete av hög vetenskaplig kvalitet och stor klinisk relevans.

Ta del av avhandlingen Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy här.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors jubileumspris stipendium är på 10 000 kronor och delas ut i samband med Barnveckan. Läs mer om priset här.

För mer information, kontakta Elin Hjorth.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade