Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Socionomprogrammet i Sverige fyller 100 år

I 100 år har man kunnat utbilda sig till socionom i Sverige. Redan 1921 var det ett yrke som kom att göra stor roll i det sociala arbetet, genom att ge hjälp, stöd och åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Att yrket än idag är extremt viktigt visar både antal sökande och den forskning som ständigt pågår inom området.

Socionomprogrammet som ges idag vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har en lång historia, och går tillbaka ända till 1898. Svenska diakonisällskapet startade detta år utbildning för manliga diakoner i Gävle. Den sociala situationen var tuff för många, därför skulle män utbildas för att kunna hjälpa fattiga, nödställda och sjuka. 1905 flyttade verksamheten till Stora Sköndal i Stockholm, bland annat för att man behövde ”ett rikare övningsfält” för att kunna utbilda de manliga diakonerna – och det är utbildningen vid det så kallade Sköndalsinstitutet som så småningom kom att omvandlas till dagens socionomutbildning.

I början av 1900-talet drev också Centralförbundet för socialt arbete (CSA) på för att skapa en utbildning för socialt arbete, och 1921 startade man det som räknas som landets första socionomutbildning – Socialinstitutet. Så småningom startade utbildningen även i Göteborg och Lund, men fram till 1960-talet var det bara på dessa tre platser – och på Sköndal – man kunde studera till socionom.

– När Ersta Sköndal högskola* bildades 1998 tog man över utbildningsverksamheten från Stora Sköndal och socionomprogrammet blev en av de utbildningar som högskolan ger. Programmet hos oss är en av de mest sökta socionomprogrammen i Sverige. Vi har extremt engagerade lärare och forskare som undervisar på utbildningen, säger Martin Börjeson, prefekt för institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För att uppmärksamma socionomutbildningens 100-årsjubileum anordnar Centralförbundet för socialt arbete (CSA) en digital konferens den 6 oktober. Där bjuds man på ”guidad” resa genom socionomutbildningens historia. Och mycket har hänt inom socionomyrket sedan 1921. Yrkesfältet har breddats och förändrats och yrkesgruppen har idag många olika viktiga funktioner och positioner.

– Socionomer arbetar med några av välfärdsstatens mest svårlösta problem. De jobbar med insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården, missbruksvården och äldre- och omsorgsverksamheten, säger Martin Börjeson.

Konferensen Socionomutbildningen 100 år vänder sig till studenter och lärare vid socionomutbildningarna, till yrkesverksamma, politiker och förtroendemän och en socialt intresserad allmänhet.

För mer information om socionomutbildningen.
Läs mer och anmäl dig till konferensen här.

För mer information, kontakta Martin Börjesson.

* 1998 när Ersta Sköndal Bräcke högskola bildades, hette den enbart Ersta Sköndal högskola.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade