Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Att uppleva våld i hemmet är skrämmande, vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Det är därför viktigt att öka kunskapen för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Den 4 oktober hålls den andra nationella konferensen i socialt arbete med fokus på just våld i nära relationer.

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? Det är det övergripande temat för den nationella konferensen i socialt arbete som arrangeras på den internationella barndagen 4 oktober, och som samlar 600 socialarbetare och forskare från Kiruna i norr till Ystad i söder. I fokus står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, men även arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

– Initiativen och insatserna för att arbeta med såväl våldsutsatta som våldsutövare är många. Genom att samla och samordna kunskapen kan gemensamma steg tas mot ett samordnat interventionssystem. Vi hoppas att konferensen kan vara ett steg mot en sådan samordning säger Maria Eriksson, projektledare för forskningsprogrammet Sivin-Barn som står som arrangör för konferensen.

Under dagen diskuteras bland annat ny forskning om covid-19 och våld i nära relationer respektive barns erfarenheter av stalking efter föräldrarnas skilsmässa eller separation. Några av seminarierna handlar om olika typer av metoder och metodstöd i möte med barn och unga som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, insatser för våldsutsatta hemlösa kvinnor samt metoder för att inhämta förskolebarns erfarenheter av våld och kränkningar.

Läs mer om konferensen här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade