Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Nya program stärker högskolans utbildningar inom socialt arbete

Jobbar du som socionom, diakon eller inom ideella organisationer? Nu startar Ersta Sköndal Bräcke högskola två nya program på avancerad nivå i socialt arbete med fördjupningsområdena våld i nära relationer samt det civila samhället.

– Vi har sett att behovet av utbildning inom dessa två områden har funnits en längre tid. Våld i nära relationer är, tyvärr, ett område som det behövs betydligt fler utbildade inom än vad som finns idag. Det är många där ute som väntar på att få hjälp. Inom ramen för det nya magisterprogrammet får man fördjupade kunskaper om att utreda, bedöma och behandla både våldsutsatta, våldsutövande vuxna samt barn som upplevt våld, säger Anne-Lie Vainik, studierektor för utbildningar på avancerad nivå på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

På Ersta Sköndal Bräcke högskola finns forskare och lärare med många års erfarenheter av forskning och praktik inom området våld i nära relationer. Eftersom forskningen inom området pågår får de som går magisterprogrammet det senaste inom flera perspektiv på socialt arbete med våld i nära relationer.

– Den som vill uppdatera sina kunskaper och omvandla dem till verktyg inom det sociala arbetets praktik ska absolut söka vårt magisterprogram, säger Anne-Lie Vainik.

Inom civilsamhället växer antalet aktörer. Det gör också att allt fler yrkesarbetar inom eller samverkar med civilsamhällets organisationer. Under senare tid har det blivit allt vanligare att verksamheter inom det civila samhället inte enbart har kompletterande uppgifter inom välfärdssektorn, utan faktiskt tagit över vissa funktioner.

– Det masterprogram som nu startar ger fördjupade kunskaper om hur ledarskap kan förstås, problematiseras och praktiseras och mer specifikt i förhållande till ideella och offentliga organisationer. Högskolan har en mycket lång tradition inom forskning och utbildning om det civila samhället, särskilt i förhållande till socialt arbete som utförs inom välfärdssystemet. Vill man skaffa sig fördjupade kunskaper om ledarskap och det civila samhället och kanske även sikta på en forskarkarriär så är vårt masterprogram ett självklart val, säger Anne-Lie Vainik..

Masterprogrammet vänder sig i första hand till diakoner, personer med chefs- eller ledaruppgifter i ideella organisationer, utredare och chefer inom kommunala organisationer eller studenter som är intresserade av civilsamhällesforskning.

Vill du veta mer om programmen? Läs under respektive utbildning.

För mer information, kontakta Anne-Lie Vainik.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade