Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2021-02-09

Masterstudent fick pris för sitt arbete inom palliativ vård

Att ha ett syskon som är döende och får palliativ vård är något man inte önskar sig i livet. Som barn som närstående är det svårt att försöka förstå vad som händer, men även att anpassa vardagen och tänka på framtiden. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hålls utbildning inom området palliativ vård. En av dem som studerar här är Kerstin Ivéus som nyligen fick priset Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad utsedd av SFPO, sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.

Kerstin Ivéus har arbetat med specialiserad palliativ vård till barn och unga i drygt tio år på Lilla Erstagården, som idag är Sveriges enda barnhospice. Kerstin är barnsjuksköterska i grunden och har länge arbetat med barn med svåra sjukdomar. Men, förutom att arbeta med svårt sjuka och döende barn som sjuksköterska, arbetar Kerstin även som syskonstödjare.

– Jag har alltid arbetat med barn, hanterat svåra livsöden och under åren sett att efterlevande syskon ofta blir bortglömda. Men stödet till syskonen i den barnpalliativa vården startar långt före själva dödsögonblicket. Därför känns det väldigt roligt att ha fått det här priset som ett bevis på att mitt arbete både uppskattas och faktiskt gör vardagen lättare för dessa barn, säger Kerstin Ivéus.

I sitt arbete fokuserar Kerstin på barn som närstående i den barnpalliativa vården. Kerstin möter syskonet på dennes nivå och stödjer syskonet att försöka förstå och hantera den situation som familjen befinner sig i. Just nu studerar Kerstin dessutom palliativ vård vid en masterutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det är en utbildning som hon ser har många fördelar i det dagliga arbetet på Lilla Erstagården.

– Jag ser att det arbetet går hand i hand med studierna, och att jag kan använda min nya kunskap direkt i det dagliga arbetet. Forskningen som bedrivs på högskolan har hjälpt mig att göra stödet till syskonen bättre. Barn förstår inte alltid vad som händer med sitt syskon, dessutom kan kommunikationen i familjen vara bristfylld. I mitt masterarbete skriver jag om syskonens upplevelser av att ha deltagit i interventionsprogrammet Family Talk Intervention på en barnonkologisk avdelning, där just kommunikation inom familjen står i centrum. Handledare är docent Malin Lövgren på högskolan, säger Kerstin Ivéus.

Kerstin Ivéus, som nu läser det sista året på masterprogrammet i palliativ vård, berättar att det finns flera kurser som hon varmt rekommenderar även till personer utanför vården. Hon säger att utbildningen har gett henne mycket viktig kunskap och en djupare förståelse om den palliativa vårdens filosofi.

Priset som Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad delas varje år ut av föreningen SFPO - Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad.

För mer information, kontakta Kerstin Ivéus.
För information om masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård, kontakta Mona Söderlund.

Senast uppdaterad: 2021-02-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade