Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2021-01-29

Nyinstallerade professorer presenterar sin forskning

Fem professorer installerades vid Ersta Sköndal Bräcke högskola under 2020. Vid en digital akademisk högtid välkomnades de som professorer av högskolans rektor.

Som professor i Sverige har man den högsta lärartjänsten inom universitetet och högskolor. Förra året installerades fem nya professorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola: Magnus Karlsson, Johan von Essen, Ingrid Hellström, Elisabeth Mattsson och Anette Alvariza.

Som nyinstallerad professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola brukar man hålla en installationsföreläsning. Men förra året var inte som andra år, vilket innebar att de ordinarie installationsföreläsningarna fick ställas in. Här får du istället tillfälle att ta del av dem digitalt. Se Magnus Karlsson och Johan von Essens installationsföreläsningar och lyssna på Ingrid Hellström, Elisabeth Mattsson och Anette Alvariza podcasts.

Senast uppdaterad: 2021-01-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade