Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-12-21

Hur kan man underlätta studenters akademiska inlärning?

Tidigare forskning har visat att dagens studenter har svårt för det akademiska språket. Språket blir därmed ett hinder för att klara högre utbildning. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola studera och utforska metoder och strategier för att underlätta studenters akademiska inlärning.

Studenter vid svenska lärosäten har generellt svårt att förstå och ta till sig det akademiska språket i litteraturen samt att skriva och formulera sig i de olika studentarbetena.

– Vi ser att språket har blivit ett hinder för studenterna. Många gånger kan det hänga samman med att flera studenter numera har svenska som andra språk. Vi tycker att det behövs undersökas vad som ligger till grund för svårigheterna och hur man kan arbeta för att underlätta studierna. De resurser som finns för att stödja utvecklingen av ett akademiskt språkbruk räcker ofta inte till i relation till de behov studenter har, säger Birgitta Bisholt, projektansvarig för studien.

Studien är i första hand inriktad på studenter vid de svenska sjuksköterskeprogrammen. För dem är ett akademiskt språkbruk viktigt då de ska kunna arbeta evidensbaserat i sitt kommande yrke. Det innebär att de måste förstå det akademiska språket, omvandla det och kunna uttrycka sig på ett förståeligt sätt för patienterna.

–För att patienterna ska känna trygghet är det viktigt att de kan använda ett språkbruk som är lätt att förstå, då måste de ha förstått vad de läst i journaler samt i diskussioner med läkare. Det akademiska språket är vägen dit, säger Birgitta Bisholt.

Projektet har påbörjats på Ersta Sköndal Bräcke högskola under hösten, men projektet kommer framöver involvera fler lärosäten för att empiriskt kunna studera akademisk inlärning. Syftet är att studera vilka metoder och strategier som används på högskolor och universitet för att främja utvecklingen av akademiskt språkbruk, samt att ta reda på hur studenter upplever metoder och strategier för att utveckla sitt akademiska språk.

För mer information om studien, kontakta Birgitta Bisholt.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad: 2020-12-21.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade