Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-12-16

Ny utbildning – studera till distriktssköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag, och det är ett yrke som det kommer att behövas fler av de kommande åren. Därför startar Ersta Sköndal Bräcke högskola nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska. De första studenterna börjar i augusti 2021.

– Det känns väldigt roligt och spännande att kunna starta denna utbildning. Vi har sett att behovet av distriktssköterskor ökar de kommande åren. Både genom att framtidens primärvård ska ta emot fler patienter med komplexa hälsorelaterade problem, men även på grund av de stora pensionsavgångar som väntas, vilket leder till stor brist, säger Elisabeth Bos Sparén,

Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och olika hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från barnhälsovård och elevhälsa till hemsjukvård och distriktssköterskemottagningar i primärvården, men även arbete inom palliativ vård.

– Som distriktssköterska är man generalist och har en fördjupad kunskap inom aktuella kunskapsområden, vilket innebär ett helhetstänk och överblick över den enskilde patientens behov. För många av dagens distriktssköterskor består deras arbete i att finna en god balans mellan hälsofrämjande och sjukdomsorienterade arbetsuppgifter, säger Elisabeth Bos Sparén.

Den nya utbildningen fokuserar på ett självstyrt lärande och ger kompetens att självständigt bedriva vård inom primärvård. Utbildningen ger avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även inom kommunal hälso- och sjukvård.

Till den första utbildningsomgången antas 25 studenter. Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och bedrivs som deltidsstudier. Den ges till stora delar nätbaserat, men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Läs mer om utbildningen, behörighet med mera här. (länk)

Läs mer om utbildningen här.

För mer information om utbildningen, kontakta Elisabeth Bos Sparén.

Senast uppdaterad: 2021-01-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade