Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-11-12

Hur fungerar handledningsprocessen för ett studentaktivt lärande?

Vad är det bästa sättet att handleda på för att skapa ett studentaktivt lärande? I ett nytt projekt ska forskare undersöka hur handledningsprocessen vid självständiga kandidatarbeten hos sjuksköterskestudenter fungerar i Sverige.

Högskolestudier ska utveckla studenters förmåga till ett livslångt lärande och arbetssätt, men också ge grund för en personlig utveckling. Att få öva sig i situationer för att klara det kommande yrkeslivet är en viktig del av studierna. Därför är det viktigt att studenterna tar ett eget aktivt ansvar för sitt lärande i det självständiga kandidatexamensarbetet som studenter vid sjuksköterskeprogrammen i Sverige skriver under det sista året av sin utbildning. Dessutom utvecklas studenters och senare den professionella sjuksköterskans förmåga att kunna följa forskning och utveckling inom området.

– Det finns idag ingen forskning om vilket som är det bästa sättet att handleda på där studenterna tar ett mer aktivt ansvar. På de flesta lärosätena har man grupphandledning där ansvaret för handledning och grupp ligger hos läraren. Det vi vill undersöka är om det blir ett bättre slutresultat i kandidatuppsatsen om studenterna delvis får ta eget ansvar för handledningen, säger Birgitta Bisholt, lektor och docent på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Handledningsmetoderna ser idag olika ut vid Sveriges lärosäten. I denna studie ska man undersöka utfallet av en modell, för att se hur ett studentaktivt lärande påverkar handledningsprocessen, där alla medverkande lärosäten ska följa samma upplägg.

– På Ersta Sköndal Bräcke högskola tar studenterna redan idag ett större ansvar för sin handledning. Studenterna träffas i grupper innan handledningen och går igenom vilka svårigheter de har. Det är på liknande sätt det ska göras på de tre övriga lärosätena som ingår i studien. Gruppen ska diskutera problem och frågor som har uppkommit och bestämma i samförstånd vad som ska tas upp på handledningen med handledaren, säger Birgitta Bisholt.

Projektet fokuserar på hur studenters förväntan påverkas under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande och om det finns ett samband mellan studenters förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy. Vidare fokuserar projektet på studenters inre motivation och drivkrafter för det egna lärandet i handledningsprocessen, handledares uppfattningar om sin roll och kompetens. Projektet har påbörjats under hösten och avslutas under 2021.

Övriga lärosäten som ingår i studien är Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet.

För mer information kontakta Birgitta Bisholt.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad: 2020-11-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade