Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-11-09

Foto: Fanni Olin Dahl 

Hur kan vi förebygga våld i nära relationer? Ta del av vår konferens via UR Samtiden

I början av oktober hölls en digital konferens för att samla kunskap om våld i nära relationer. Att få uppleva våld i det egna hemmet är skrämmande, och den som utsätts för våld behöver hjälp, vilket ofta sker genom olika samhällsinsatser. Vid konferensen diskuterades hur gemensamma insatser, metoder och arbetssätt kan skapas för att komma tillrätta med våldet. För att sprida denna viktiga kunskap fanns UR Samtiden på plats för att spela in konferensen. I veckan sänds föreläsningarna.

– Det stora intresset för konferensen understryker att det här är en viktig fråga som engagerar många. En viktig målsättning med konferensen var förstås att sprida kunskap från forskning som bedrivits under senare år. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal mellan forskare och mellan forskare och praktiker, säger Martin Börjeson, prefekt vid Institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ta del av föreläsningarna via UR Samtiden här. (Se tablå nedan).

Konferensen arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete i samarbete med forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Läs om forskningsprogrammet här.

Tablå

Tisdag 10/11

14:00 Våld mot barn och samhällets insatser
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, talar om barnmisshandel och ger en bild av hur viktigt detta ämne är och vad samhället kan göra åt problemet. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

14:25 Våld mot kvinnor i nära relationer
Margareta Hydén är professor i socialt arbete på Stockholms universitet och har arbetat i mer än 35 år med frågor som rör våld mot kvinnor i nära relationer. För 10 år sedan var hon med om ett möte med unga flickor som fick hennes forskning att ta en ny inriktning. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

14:45 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Mikael Thörn, senior rådgivare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om det pågående arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Lördag 14/11

12:05 Våld mot barn och samhällets insatser
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, talar om barnmisshandel och ger en bild av hur viktigt detta ämne är och vad samhället kan göra åt problemet. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola. Repris från 10/11.

12:30 Våld mot kvinnor i nära relationer
Margareta Hydén är professor i socialt arbete på Stockholms universitet och har arbetat i mer än 35 år med frågor som rör våld mot kvinnor i nära relationer. För 10 år sedan var hon med om ett möte med unga flickor som fick hennes forskning att ta en ny inriktning. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola. Repris från 10/11.

12:50 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Mikael Thörn, senior rådgivare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om det pågående arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola. Repris från 10/11.

Senast uppdaterad: 2020-11-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade