Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-10-14

Forskning om jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet får 4,7 miljoner

Kvinnor som lever i hemlöshet dör oftare av möjliga behandlingsbara sjukdomar än kvinnor i allmänhet, även i höginkomstländer som Sverige. Nu får forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 4,7 miljoner från Forte för att undersöka hur kvinnor som lever i hemlöshet kan få vård på samma villkor som övrig befolkning.

Kvinnor som lever i hemlöshet är en grupp som ökar i det svenska välfärdssamhället. Dessa kvinnor lever i samhällets utkant och har en ökad risk att dö för tidigt, ofta av botbara sjukdomar. Att vara kvinna och hemlös är dessutom förknippat med att bli utsatt för våld eller bli sexuellt utnyttjad, alkohol- och drogmissbruk, fattigdom, fysisk och mental ohälsa och socialt utanförskap. I detta projekt ska kvinnornas begränsade möjligheter till vård på lika villkor studeras, .

– Vi utgår från antagandet att ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet och inflytande. Marginaliserade grupper, såsom kvinnor i hemlöshet, har hittills helt saknat detta inflytande. Vi behöver samarbeta för att bekämpa de exceptionella hälsokonsekvenser som uppkommer vid social utsatthet. Framför allt behöver de som ytterst berörs av utanförskapets konsekvenser tas med i detta samarbete, säger Elisabet Mattsson, professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och projektledare i projektet.

Projektets mål är att utveckla och implementera riktade åtgärder för en jämlik vård och hälsa till kvinnor i hemlöshet. Det ska göras i nära samarbete med kvinnor som lever i hemlöshet, men även i samarbete med civilsamhället, sjuksköterskeutbildningar, Nationellt centrum för kvinnofrid samt mottagarna inom hälso- och sjukvård. Projektet omfattar tre områden: Förhindra stigma och diskriminering inom hälso- och sjukvård, använda digitalisering för ökad tillgång till hälso- och sjukvård samt öka kunskapen om genusspecifika skillnader.

– Vi ska bland annat undersöka möjligheter till jämlik vård före och under covid-19, vad som upplevs som god vård, sjuksköterskors vårdande och attityder kring hemlöshet, möjligheter och hinder till användande av IT i sjukvården samt användandet av eHälsa för att främja jämlik vård till kvinnor i hemlöshet. Vi kommer även följa en grupp personer i hemlöshet för att se om det finns någon skillnad av vård för män jämfört med kvinnor som lever i hemlöshet, säger Elisabet Mattsson.

Projektet är en del av en global rörelse som syftar till att inkludera alla medborgare i ett hållbart samhällsbyggande, till exempel genom att ge ökat inflytande över forskningsfrågor och prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Projektet fokuserar på mål 3 - God hälsa och välbefinnande, mål 5 - Jämställdhet samt mål 10 - Minskad ojämlikhet i Sverige i Agenda 2030.

Projektet Jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet - utveckling, genomförbarhet och implementering av interventioner startar i början av 2021 och pågår i tre år. Förutom forskare från Institutionen för vårdvetenskap och Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ingår forskare från Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Region Stockholm. Projektet finansieras av Forte.

För mer information om projektet, kontakta Elisabet Mattsson.

Senast uppdaterad: 2020-10-19.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade