Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-10-01

Konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Att uppleva våld i hemmet är skrämmande, vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Den som utsätts för våld behöver hjälp, vilket ofta sker genom olika samhällsinsatser. På måndag den 5 oktober hålls en nationell konferens som samlar kunskap om våld i nära relationer utifrån socialt arbete.

Syftet med konferensen är att lyfta fram och diskutera hur olika sociala insatser kan arbeta gemensamt för att utveckla stödet till våldsutsatta samt att identifiera de utmaningar som vi behöver kraftsamla kring. Under dagen hoppas man öka kunskapen om hur ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer kan komma till.

– Målsättningen för dagen är att samla den kunskap som finns när det gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer. Men även ha fokus på hur vi kan få kännedom om de olika former av våld som tyvärr är en del av många barn och vuxnas vardag, samt om vilka metoder och arbetssätt som finns för att komma tillrätta med våldet, säger Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, som är en av konferensens samarbetspartners.

Under förmiddagen hålls föreläsningar om våld mot barn respektive kvinnor i nära relationer, den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor, samt en jämförelse av ett svenskt och internationellt perspektiv. Under eftermiddagen hålls flera olika digitala workshops inom ämnet.

Konferensen arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete i samarbete med forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Senast uppdaterad: 2020-10-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade