Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-09-14

Vad avgör valet av insatser hos socialtjänsten?

Vad är det som avgör vilka insatser socialtjänsten beviljar familjer med komplexa problem? I en avhandling har doktoranden Filip Wollter undersökt vad som påverkar valet och utformningen av insatser. På fredag disputerar Filip vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Under snart fyra år har Filip Wollter studerat hur olika aktörer, kunskapsformer och organisatoriska faktorer påverkar utformningen av socialtjänstens biståndsbedömda insatser. Det handlar både om individuella faktorer som är kopplat till de olika involverade aktörer i en biståndsprocess, samt de strukturer och organisatoriska faktorer som påverkar dessa beslutsprocesser.

– Jag har i första hand tittat på hur socialtjänsten arbetar med barnfamiljer med komplexa problem, exempelvis där det finns både alkohol-, drog- och försörjningsproblem. Jag har bland annat undersökt vilka insatser man väljer och varför. Bakgrunden till min forskning är att det inom det sociala arbetet finns olika idéer om vad som påverkar utformningen av insatser. Från Socialstyrelsen vill man att insatserna ska utgå från vetenskaplig grund, samtidigt som socialtjänstlagen säger att familjerna själva ska få ha inflytande i de insatser som väljs och att de ska baseras på de professionellas kompetens och erfarenhet. Samtidigt har vi sett att olika managementmodeller styr verksamheterna allt mer. Syftet med denna avhandling är att utveckla en bredare kunskap kring utformningen av insatser, säger Filip Wollter.

Socialtjänstlagen anger enbart målen för socialtjänstens verksamhet men ger kommunerna frihet att välja vilka arbetssätt de vill använda för att nå dessa mål. Det innebär att det ser relativt olika ut runt om i landet gällande vilka processer och vilken kunskap som ligger bakom val och utformning av insatser. Genom bredare nationella studier samt fördjupade studier i olika kommuner har målet varit att få en bild av hur det går till runt om i landet.

– Resultaten visar att valet av insatser från socialarbetarnas sida ofta utgår från deras tidigare erfarenheter om vad som har fungerat vid olika insatser i liknande sammanhang. Dessa erfarenheter dokumenteras dock väldigt sällan, vilket gör att nya beslut fattas utifrån socialarbetarnas minne. Studien visar vidare att utbudet av insatser sällan vilar på professionell analys om vilka behov som finns i den lokala kontexten utan snarare utvecklas slumpmässigt, beroende på den kompetens som råkar finnas hos de som arbetar på de lokala enheterna. Familjernas möjlighet att få en insats som går emot den professionellas bedömning visade sig vara möjlig om de var stark motiverade för just den insatsen eller om de tidigare haft framgångar med den insatsformen. Slutligen kunde vi se att chefer och socialarbetare gav ganska olika svar gällande vilken grad insatserna baserades på vetenskap. Cheferna sa att beslutet i ganska hög grad var vetenskapsbaserade, medan socialarbetarna menade att de var relativt ovanligt, säger Filip Wollter.

Efter disputationen vill Filip Wollter fördjupa sig i avhandlingens olika resultat. Detta då det finns många olika spår att fördjupa sig i där det behövs mer kunskap för att bredda bilden.

Ta del av hela avhandlingen här.

För mer information, kontakta Filip Wollter.

Senast uppdaterad: 2020-09-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade