Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-08-04

Att välja internetbaserad behandling för alkoholproblem – varför, när och hur?

För personer med alkoholproblem kan internetbaserad behandling vara en väg till hjälp, då många människor kan vara svåra att nå fram till, och därmed kunna få ta del av traditionell behandling som kräver besök. Det visar en nyligen publicerad artikel där forskare undersökt erfarenheter bland användare av Alkoholhjälpen.se.

Alkoholanvändningen ökar över hela världen och är idag en av de vanligaste orsakerna till för tidig död och hälsoproblem. De flesta med alkoholproblem vänder söker dock aldrig till vården för att få professionell hjälp. En relativt ny metod är att kunna få hjälp med sin alkoholanvändning genom ett internetbaserat stöd. Alkoholhjälpen är kostnadsfri tjänst som drivs av Beroendecentrum Stockholms eStöd på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Många som har alkoholproblem känner skam och det blir därmed ett alltför stort steg för att söka hjälp. I denna studie har 38 användare av Alkoholhjälpen.se mellan 26 och 74 år, intervjuats. Studien visar att anonymiteten och tillgängligheten har varit viktiga faktorer för dem för att välja det internetbaserade stödet.–

– Vår studie visar att hälsa, relationsproblem och känslor av skam var viktiga faktorer för beslutet att minska alkoholkonsumtionen bland de intervjuade personerna. Den höga graden av tillgänglighet och anonymitet har varit viktiga aspekter för att välja just denna metod. Internetbaserad behandling kan därmed överbrygga en klyfta för människor som vill ha hjälp med att minska sin alkoholkonsumtion. Flera av deltagarna vi intervjuat beskriver att de en längre tid velat ta tag i sina problem, men inte vetat hur, säger Veronica Ekström, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Alkoholhjälpen.se innehåller flera komponenter och den genomförda studien visar att samtliga är viktiga, men att de har olika betydelse för olika användare.

– För en del har själva programmet, vilket är KBT-inspirerat och textbaserat, varit det mest betydelsefulla. Andra lyfter fram den personliga, men skriftliga, kontakten med rådgivaren, och för några är det framförallt diskussionsforumet där man delar erfarenheter med andra personer som har varit det som upplevs som verkningsfull. För en del har kalenderfunktionen där man själv registrerar hur mycket man dricker varit det avgörande, säger Veronica Ekström.

I framtiden krävs det djupare kunskap om användarnas erfarenheter för att förstå vad som fungerar och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med denna studie var att undersöka motiven till varför användarna valt en internetbaserad tjänst för sina alkoholproblem, liksom användarnas upplevelser av den support som finns tillgängligt via tjänsten. Studien är gjord tillsammans med Magnus Johansson på Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln Choosing internet-based treatment for problematic alcohol use—why, when and how? Users’ experiences of treatment online här.

För mer information om studien, kontakta Veronica Ekström.

Senast uppdaterad: 2020-08-04.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade