Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-06-30

Ersta Sköndal Bräcke högskola erhåller ersättning för extra utbildningsplatser till höstterminen

Ersta Sköndal Bräcke högskola har fått ersättning för utökad utbildning i den satsning regeringen gör på högskolor och universitet inför kommande läsår. På grund av den osäkra arbetsmarknad som nu finns vill fler utbilda eller omskola sig, regeringen har därmed utökat antalet platser på bristyrkesutbildningar.

Antalet sökande till högskolan ökade kraftigt inför höstens terminsstart, där sökandet till vårdutbildningar var extra markant. Regeringen stärker därför upp med extra utbildningsplatser av sjuksköterskor, lärare och tekniker som behövs på arbetsmarknaden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har erhållit ersättning för utökad utbildning av så kallade bristyrkesutbildningar och utbildningar till livslångt lärande.

Högskolan kan i och med denna extra ersättning öka antalet platser på sjuksköterskeprogrammet motsvarande fem helårsstudenter och på socionomprogrammet motsvarande tio helårsstudenter. Dessutom tilldelas högskolan medel avsett för korta utbildningar riktade till omställning och vidareutbildning för livslångt lärande.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Senast uppdaterad: 2020-06-30.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade