Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-05-08

Seminarium om afrikansk filantropi och det globala civilsamhället efter Covid-19

Nästa vecka hålls det årliga seminariet om filantropi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. I år är fokus på det globala civilsamhället och filantropi i Afrika, i skuggan av Covid-19.

När filantropi, civilsamhälle och Afrika diskuteras, handlar det oftast om västerländskt bistånd till Afrika. I detta seminarium kommer fokus istället ligga på afrikansk filantropi i Afrika, i ett försök att vidga samtalet om det globala civilsamhällets framtid från bistånd från norr till söder till ömsesidighet på lika villkor.

Seminariet är indelat i tre delar; ett om filantropiska praktiker i Afrika och filantropisk forskning i Afrika; ett andra om FN, det globala civilsamhället och inkluderingen av röster från det globala syd; samt ett avslutande samtal med deltagande från publiken.

Bland de medverkande finns Bhekinkosi Moyo, föreståndare för The Centre on African Philanthropy and Social Investment, samt Tade Akin Aina, som arbetat för såväl Ford Foundation som för Carnegie Foundation.

– Vi är väldigt glada att Bhekinkosi Moyo och Tade Akin Aina deltar i seminariet. Deras kunskap om filantropi i Afrika är djupgående och kan öppna upp för en mycket mer ömsesidig förståelse av global filantropi, säger Lars Trägårdh, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, som modererar dagen tillsammans med Maribel Morey.

Under dagen kommer det även diskuteras vad som skiljer afrikansk filantropi mot filantropi i Afrika, hur det internationella civilsamhället i Afrika fungerar.

– Det är ett stort privilegium att kunna få lyssna till Tatiana Carayannis, som har en bred bakgrund i arbete med frågor rörande konfliktlösning och internationellt samarbete. Carayannis kommer att tala om hur det "Tredje FN" (en konstellation av icke-statliga organisationer, intellektuella, forskare, den privata sektorn och filantroper) behöver öppna sig för nya idéer, in minst afrikanska röster, säger Lars Trägårdh.

För mer information, kontakta Lars Trägårdh.

Seminariet hålls digitalt den 14 maj.

Covid-19 and the Future of Global Civil Society and Philanthropy in Africa

The 4th Annual Seminar on Philanthropy at Ersta Sköndal Bräcke Högskola in Stockholm, Sweden, will focus on global civil society and philanthropy in Africa, with some discussion on how COVID-19 might be shifting trends in both realms. Keynote speakers include Bhekinkosi Moyo, Tade Akin Aina, and Tatiana Carayannis. The event will be moderated by ESBH’s Maribel Morey and Lars Trägårdh.

Bhekinkosi Moyo is Director of The Centre on African Philanthropy and Social Investment (CAPSI) in Wits Business School in Johannesburg, South Africa. Now Executive Director of The Partnership for African Social and Governance Research (PASGR) in Nairobi, Kenya, Tade Akin Aina previously served as the Ford Foundation’s Regional Representative for East Africa and Carnegie Corporation’s Program Director of Higher Education in Africa. Tatiana Carayannis is director of the Conflict Prevention and Peace Forum (CPPF) and the Social Science Research Council’s Understanding Violent Conflict (UVC) program. She also leads the Council’s China-Africa Knowledge Project.

The morning’s session will focus on philanthropic practices and philanthropy research in Africa. Delivering the first keynote lecture, Bhekinkosi Moyo will discuss philanthropy in Africa today. Offering the second keynote, Tade Akin Aina will further distinguish “African philanthropy” from “philanthropy in Africa.” This morning session will conclude with a conversation between Moyo and Aina, moderated by Maribel Morey, about their co-edited book, Giving to Help, Helping to Give: The Context and Politics of African Philanthropy (Dakar-Fann, Senegal: Amalion Publishing, TrustAfrica, 2013).

In the afternoon, the seminar will re-convene with a session on international civil society and Africa. Previewing her forthcoming book on the “Third United Nations,” Tatiana Carayannis will discuss how the “Third UN" (a constellation of NGOs, intellectuals, researchers, the private sector and philanthropies) needs to open itself up to new ideas and shapers from the Global South, including African voices. Carayannis’ lecture will be followed by a Q&A with Lars Trägårdh and a discussion on Africa and international order beyond neoliberalism, led by Tade Akin Aina.

The seminar will close with Bhekinkosi Moyo’s final reflections on philanthropy in Africa, and a Q&A with the audience.

Please register for the seminar via this link: https://esh.se/kalendarium/2020-04-22-the-fourth-annual-seminar-on-philanthropy.html

Senast uppdaterad: 2020-05-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade