Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-05-04

Coronapandemin – När livet ställs på sin spets och tryggheten hotas

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer, och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma.

Den svenska befolkningen lever sedan en tid ganska isolerat, men vissa grupper i samhället arbetar hårdare än någonsin för att rädda liv, hälsa och normalitet. Ofta innebär deras arbete betydande risker för dem själva. Frågor om liv och död har blivit vardagsinformation och vi nås av dagliga rapporter om hälsoläget i landet och världen; hur många som är sjuka och hur många som dör.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. Här tränas sjuksköterskor att möta och ta hand om sjuka och döende människor samt socionomer att möta människor i ekonomiska trångmål och familjer som gått sönder. Vi utbildar även teologer att möta människors existentiella behov hur de än uttrycker sig. Genomgående har vi som mål att ha fokus på människor i utsatta livssituationer och att tillämpa ett genomtänkt etiskt förhållningssätt.

Nu vill vi som högskola bidra med vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda öppna digitala seminarier.
Vi tror att människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig – att prata om hälsa, att möta döende och döden, och att möta sociala, ekonomiska utmaningar.

Vi tror och hoppas att våra samtal ska bryta ensamhet, samla människor och uppmuntra gemensamma samtal i en svår tid.
Samtalen hålls tills vidare varje vecka på torsdagar kl. 16.00, och leds av forskare vid högskolans institutioner och centrumbildningar. Några av de rubriker som vi kommer att samlas kring är:

  • Samtal om livet och döden
  • Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv
  • Den enskildes insats i krisen. Kan man organisera sig?
  • Att möta människor i sorg
  • Att skapa en bra familjesituation i en isolerad vardag. Vad gör man om vardagen bryter samman?
  • Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv
  • Den enskildes insats i krisen. Kan man organisera sig?
  • Musik och kultur när livet är svårt

Det första samtalet "Samtal om livet och döden" hålls på torsdag 7 maj kl. 16.00-16.30.
Läs mer om det här.

Senast uppdaterad: 2020-05-04.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade