Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-04-29

Forskningsprogrammet Sivins webbplats lanseras

Hur kan barn som drabbas av våld i nära relationer snabbt få den hjälp och det stöd barnet behöver? I forskningsprogrammet Sivin, ska barns situation studeras för att se hur skydd och stöd kan samordnas i samhället. Nu lanseras webbplatsen Sivin-Barn, där både barn och forskare kan ta del av forskningen samt vara en plattform för hjälpsökande.

Alla former av våld mot barn utgör grundläggande kränkningar av barns rättigheter och integritet. När detta sker i nära relationer blir möjligheterna till en trygg uppväxt mindre. I forskningsprogrammet Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer, undersöks hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

– Att vi som forskarteam är tillgängliga på nätet med tydlig information om vår forskning både till socialarbetare, forskare och till barn och unga ser vi som en mycket viktig pusselbit i arbetet säger Maria Eriksson som är projektledare för programmet.

På den webbplats som skapats för att tillgängliggöra forskningen, finns två olika ingångar – en för forskare och praktiker och en för barn och unga. Webbplatsen ska ge information om de olika forskningsprojekten, publikationer, och annan viktig information som rör arbete med våld i nära relationer. På sidan riktad till barn finns information om forskningen och kontaktuppgifter till organisationer som kan hjälpa utsatta barn. Där kommer även filmer publiceras om vad forskarna gör och vad de kommit fram till som är anpassade för målgruppen.

– Vår tanke med sidorna direkt riktade till barn och unga är att på ett begripligt sätt förmedla vad forskare i socialt arbete gör och ge barn en möjlighet att få mer kunskap kring ämnet våld i nära relation. Samtidigt vill vi också förmedla information om var utsatta barn kan få hjälp berättar Hélène Lagerlöf, kommunikatör i forskningsprogrammet.

Programmet består av 13 olika projekt (arbetspaket) där fokus ligger på socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Forskarna i programmet samarbetar med lokala socialtjänster som Stockholms stad och kommunerna på Södertörn, samt med Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset. Samarbetet är tänkt att bygga strukturer och åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Förhoppningen är att webbplatsen ska kunna utgöra en viktig plattform i samband med forskningsprogrammets konferenser. Den första nationella konferensen anordnas i samarbete med Centralförbundet för Socialt Arbete och Allmänna Barnhuset den 5 oktober i Stockholm. Förhoppningen är att livestreama delar av konferensen så även de som inte har möjlighet att delta i konferensen på plats ska kunna ta del av innehållet.

Kopplat till webbplatsen och till programmet finns även kanaler i sociala medier: facebook, instagram (@sivinbarn) och youtube som intresserade gärna får följa för uppdateringar.

Forskningsprogrammet Samordnande interventionssystem mot våld i nära relationer, är finansierat av Forte och pågår fram till 2026.

Välkomna in på vår webbplats: www.esh.se/Sivin-barn

För mer information kontakta Maria Eriksson eller Hélène Lagerlöf.

Senast uppdaterad: 2020-04-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade