Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-03-17

Forskare ger vägledning till tonåringar med föräldrar med cancer

Hur mår barn och tonåringar som har en förälder som har cancer eller som har dött i cancer, och vilken hjälp får de? Många gånger glöms barnens behov bort. Den palliativa forskningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola berör ofta barn och unga. Nu har två forskare samarbetat med Cancerfonden för att sprida information till tonåringar i denna situation.

Att först se sin förälder svårt sjuk och därpå förlora denna viktiga person kan vara bland det svåraste som finns. För tonåringar i en redan känslig period i livet, kan det vara extra svårt att förstå sina känslor och hur de ska agera och vara i situationen.

– Barn har rätt att få information, råd och stöd från vårdpersonalen enligt hälso- och sjukvårdslagen när en förälder är sjuk, men det kan vara svårt för dem att se barn och ungas behov då fokus ligger på patienten, alltså föräldern. Sedan 1 januari 2020 har barn-konventionen blivit lag i Sverige och därmed har barns rättigheter stärkts. Barn har rätt att bli lyssnade på och att påverka sin egen situation och vara delaktiga. Som tonåring förstår man mycket och vill ha insikt i en förälders sjukdom, prognos och vad som ska hända. Därför känns det viktigt att kunna ge tonåringar en ”vägledning” på Cancerfondens hemsida, säger Malin Lövgren, docent och forskare i palliativ vård på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tidigare forskning visar att hela familjen drabbas när en förälder får en livshotande sjukdom. Kommunikationen inom familjen förändras och föräldrar vet inte vad och hur de ska prata om sjukdomen, samtidigt som barn och unga vill bli delaktiga och få information. Det är lätt som tonåring att känna skuld för det som händer och sina tankar, att få problem i skolan, få ångest och svårt att fokusera.

– Jag har forskat om barn som närstående de senaste åren och har då sett behovet av att barn som lever med en svårt sjuk förälder får information och kunskap om förälderns sjukdom, om vikten av att kunna prata om sjukdomen inom familjen och att barnen faktiskt blir delaktiga i den vård som den sjuka föräldern får. Det känns därför både bra och viktigt att kunna dela med sig av detta till barn och tonåringar som är i den situationen, säger Rakel Eklund, doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För mer information, kontakta Malin Lövgren eller Rakel Eklund.

Läs mer på Cancer-fondens webbplats.

Senast uppdaterad: 2020-03-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade