Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ersta Sköndal Bräcke högskolas första doktorand disputerar

Ersta Sköndal Bräcke högskola startade sin forskarutbildning 2015. Nu börjar de första doktoranderna nå målet, och på fredag hålls den allra första disputationen inom högskolans forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället.

– Det känns jätteroligt och är ett mycket viktigt steg för högskolan att den första doktoranden i vår egen forskarutbildning nu är framme vid disputation. Att producera egna doktorer markerar en ny fas i högskolans historia och utveckling. Genom detta blir vi en fullt utvecklad akademisk miljö och kan på ett ännu tydligare sätt bli en kunskapsproducent som gör skillnad, såväl inom vetenskapssamhället som i samhället i stort, säger Roger Klinth rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Jag vill också passa på att tacka alla som sedan starten jobbat hårt och framgångsrikt med att bygga upp forskarutbildningen inom högskolan. Ni har gjort ett fantastiskt jobb, säger Roger Klinth.

Högskolan fick examenstillstånd för forskarutbildning 2014 och i slutet på 2015 antogs de första sju doktoranderna inom området Människan i välfärdssamhället. Under åren har fler doktorander antagits och just nu är 26 doktorander antagna vid högskolan.

– Från att Ersta Sköndal Bräcke högskola länge har bedrivit uppskattad grundutbildning inom flera områden känns det nu väldigt bra att vi också kan examinera våra första doktorander inom ett eget område. Även om vi under åren har haft många doktorander som suttit hos oss under sin tid som forskarstuderande har de i formell mening då tillhört andra lärosäten. Men, de som nu och framöver kommer disputera inom ramen för vår egen forskarutbildning kommer för alltid ha sina rötter hos oss, och det känns alldeles särskilt skojigt, säger Johan Hvenmark, ordförande i Akademiskt kollegium, som också har det övergripande ansvaret för forskarutbildningen.

Johan Hvenmark säger vidare att det betyder väldigt mycket för högskolan att ha en egen forskarutbildning.
I samband med detta lyfter han även fram allt det fina arbete som hans kollegor lagt ner på att både planera och genomföra utbildningen.

– Då vi är en liten högskola är det också många av oss som både har gjort och fortsättningsvis gör ett strålande arbete. Men, här vill jag alldeles särskilt lyfta fram våra mycket engagerade och duktiga doktorander som verkligen har bidragit till att utveckla denna forskarutbildning till vad den är idag, säger Johan Hvenmark.

Under våren gör Ersta Sköndal Bräcke högskola en ny utlysning av doktorandplatser inom forskarutbildningsområdet Människan i välfärdssamhället och ämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård.

För mer information, kontakta Johan Hvenmark.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade