Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-10-31

Kan barmhärtigheten institutionaliseras? 

Omsorg, kärlek, empati och omtanke är något som vi ser som grundläggande i nära relationer.  Men vad händer när vi organiserar medmänsklig omsorg inom en organisation eller institution? Den frågan diskuteras i en nyutkommen bok Kan barmhärtigheten institutionaliseras? 

Begreppet barmhärtighet har under det svenska välfärdssamhällets framväxt ibland känts som en urgammal kvarleva. Det har ofta förknippats med en ojämställd relation där mottagaren framstår som underlägsen och hjälplös. Samtidigt finns det i kristen idétradition en djupt rotad föreställning om barmhärtighet som ideal. 

–I det här projektet har vi från olika perspektiv velat diskutera och aktualisera barmhärtighetsidealet liksom frågan om dess existensberättigande i dagens samhälle. Det handlar om kyrkor och människovårdande organisationers självförståelse och det handlar om principiella frågor gällande medmänsklighetens möjligheter och begränsningar. Bokens exempel är hämtade från diakoniinstitutioner, biståndsverksamhet och församlingarnas omsorgsinsatser, från historien och idag. Vår forskning inom området diakoni och teologi har ett tydligt samhällsperspektiv, säger Elisabeth Christiansson, lektor och forskare i diakoni på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Människor som arbetar i människovårdande yrken har dagligen nära kontakt med utsatta människor. En av frågorna som diskuteras i boken är om det, utifrån en kritisk förståelse av begreppet barmhärtighet, bara är enskilda individer som kan vara barmhärtiga eller om det även är möjligt för en institution eller organisation att äga den typen av anspråk?

Boken vänder sig till dem som arbetar i människovårdande yrken, men frågorna berör medmänskliga åtaganden generellt.
I boken medverkar Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, Mats J. Hansson, Stig Linde och Linnea Lundgren. 

Boken släpps den 14 november. Den presenteras då på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ta del av programmet här.

Senast uppdaterad: 2019-10-31.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade