Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-10-22

Bengt Börjesonpriset 2019: Hon prisas för sitt arbete med att utveckla och förstärka det sociala arbetet i kommunen trots bristande resurser

Kommittén för Bengt Börjesons pris vill i år uppmärksamma en av de socialarbetare som trots ett svårt läge bidrar till att utveckla och förstärka det sociala arbetet. Årets mottagare av Bengt Börjesonpriset är Lena Svensson, avdelningschef på Skärholmens socialförvaltning.

– Socialtjänsten utgör på många sätt det yttersta skyddsnätet i det svenska välfärdssystemet, där det ansvaret finns för dem vars behov inte uppfylls av övriga välfärds­insatser. Lena Svensson har genom lyhördhet för såväl socialsekreterarnas behov och arbetsvillkor, som för klienternas rätt till att få det stöd de behöver, lyckats motverka personalomsättningar och ge barn och föräldrar ett effektivare stöd, säger Martin Börjeson, ordförande i priskommittén och enhetschef på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Att socialtjänsten får rätt förutsättningar till att fullgöra sitt uppdrag är viktigt, annars går det hål i skyddsnätet och människor faller mellan maskorna i trygghetssystemet. Då blir konsekvenserna stora både för enskilda individers liv och hälsa, för samhällsekonomin och för framtiden.

– Trots dessa stora risker, är det politiska intresset och engagemanget för social­tjänstens verksamhet och arbetsvillkor svagt. Vi i priskommittén föreslår därför ett ”socialarbetarlyft” för att stärka och utveckla det sociala arbetat i kommunerna. Det föreslår vi för både klienternas och personalens skull, säger Martin Börjeson.

Bengt Börjesonpriset delas ut varje år sedan 2015 till minne av Bengt Börjeson och hans insatser på det sociala området, och de insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i hans anda.

– Vi ser Lena Svensson som en mycket värdig mottagare av Bengt Börjesons pris och det är vår förhoppning att priset också ska ses som ett erkännande av det goda sociala arbete som runt om i landet utförs bland kommuner trots ofta svåra arbetsvillkor och bristande resurser, säger Martin Börjeson.

Bengt Börjesonpriset delas ut den 27 november kl.15.00. I samband med det hålls seminariet ”Vi behöver det sociala arbetet mer än någonsin, och det sociala arbetet behöver ett socialarbetarlyft!”

För mer information om Bengt Börjesonpriset, kontakta Martin Börjeson.

Senast uppdaterad: 2019-10-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade