Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-09-25

Dagliga behov hos personer i hemlöshet går före medicinska och sociala behov visar ny artikel

Ett teambaserat samarbete mellan sjukvård och socialtjänst är viktigt för att möta de komplexa behov som personer som lever i hemlöshet behöver. Det visar resultatet i en nyligen publicerad artikel, som skrivits av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För personer som lever i hemlöshet är riskerna höga för sjukdomar och för förtidig död. Personerna som deltagit i studien är alla hemlösa och de beskriver att de lider av medicinska och psykiska sjukdomar, men även av förlusten av ett socialt liv.

– Samtidigt känner de sig förbisedda av sjukvården, även om de inte alltid själva har fokus på just det. Många gånger negligerar de sina medicinska behov för det mer grundläggande behovet, att överleva dagen. Alltså går behovet av mat, hygien och en trygg plats före behovet av sjukvård och socialtjänst, säger Anna Klarare, lektor och projektkoordinator vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Resultaten av studien visar att det krävs flexibla lösningar för personer i hemlöshet. Den visar också att möten och relationer med hälso- och socialvårdspersonal är väldigt viktiga, eftersom behovet av personligt stöd ökar medan det sociala nätverket minskas.

Ur studien föreslår forskarna ett teambaserat förhållningssätt med samarbete mellan sjukvård och socialtjänst, för att möta komplexa behov hos personer med erfarenhet av hemlöshet.

Studien är en systematisk översikt kring erfarenheter av sjukvård och socialtjänst för personer i hemlöshet, och sökningar har gjorts i tio databaser från åren 2008-2018, och har inkluderat 22 olika studier med personer som lever i hemlöshet.

Artikeln Homeless persons' experiences of health‐ and social care: A systematic integrative review är skriven av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Sophiahemmet högskola och Uppsala Universtitet. Den publicerades i Journal: Health & Social Care in the Community i september 2019.

För mer information om studien, kontakta Anna Klarare.

Senast uppdaterad: 2019-09-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade