Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-07-22

Utlandsstudier ger bättre möjligheter på arbetsmarknaden

På Ersta Sköndal Bräcke högskola tar flera studenter chansen att studera eller göra praktik utomlands, både inom och utanför Europa. Nu visar en nyligen publicerad studie att ett Erasmusutbyte både ger högre kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

– Vi har bra samarbeten med många länder och skolor utomlands och ser gärna att våra studenter åker iväg på utlandspraktik eller studier. Så det känns bra att få den här feedbacken från UHR och att de nu har beviljat 13 miljoner euro till svenska högskolor för att kunna studera och praktisera via Erasmus, säger Åsa Kneck, internationell samordnare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien från EU-kommissionen visar att ett Erasmusutbyte har flera positiva effekter. Bland annat uppger tre av fyra tidigare Erasmusstudenter att utbytesstudierna underlättade för dem att få sitt första jobb, och 90 procent av dem som deltagit i Erasmus+ får sitt första jobb redan inom tre månader efter examen, vilket är en något högre andel jämfört med dem som inte studerat utomlands.

– Det finns stora vinster med att delta i Erasmus+, bland annat förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden, personlig utveckling och interkulturell kompetens. Det är viktigt att fler svenska studenter tar vara på de möjligheter och stipendiemedel som finns tillgängliga, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR som ansvarar för Erasmus+ i Sverige, i ett pressmeddelande.

– Våra studenter på sjuksköterskeprogrammet erbjuds att göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands. Under grundutbildningens termin 4 eller 6 kan man åka och göra sin primärvårds somatiska eller palliativa placering utomlands. Det är i första hand länder inom Norden, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien och Skottland som vi kan erbjuda utbyte med för praktik. Studenter som vill skriva sin kandidat eller magisteruppsats utomlands, kan däremot välja mellan ett 30-tal utvecklingsländer att åka till, säger Åsa Kneck.

På Ersta Sköndal Bräcke högskola är det ungefär 40 studenter varje år som deltar i internationella studier, praktik eller uppsatsarbete. EU-programmet Erasmus+ ger svenska studenter möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Studenten får tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska utbildning och får även ett stipendium på 400-500 euro per månad under utlandsvistelsen. UHR har nu fördelat totalt drygt 13 miljoner euro i stipendiemedel för de kommande två läsåren. Pengarna går till 41 olika högskolor och innebär att drygt 5 800 studenter kommer att kunna göra ett utbyte inom Erasmus+.

För mer information om internationalisering på Ersta Sköndal Bräcke högskola, kontakta Åsa Kneck eller Johan Gärde.

Läs mer om EU-kommissionens undersökning (länk)

Senast uppdaterad: 2019-07-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade