Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-06-18

Upprop! Nominera din kandidat till årets Bengt Börjesonpris

Har du någon du vill belöna för viktiga insatser på det sociala området? Nu är det dags att nominera den eller de som har gjort något bra för människor i utsatta situationer till det årliga Bengt Börjesonpriset.

– Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Ett bra socialt arbete kan bokstavligen vara livsviktigt för människor som hamnat i utsatta situationer. Med det här priset kan vi ge uppmärksamhet till några av alla de som bidrar till att utveckla det sociala arbetet, säger juryns ordförande Martin Börjeson, prefekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Bengt Börjesonpriset har delats ut årligen sedan 2015 till minne av Bengt Börjeson och hans insatser på det sociala området. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Det kan handla om viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning, eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. Priset kan tilldelas både enskilda personer, organisationer, projekt eller verksamheter.

– De fyra pristagare som hittills fått priset har alla, om än på olika sätt, varit ytterst välförtjänta pristagare. Det känns viktigt att uppmärksamma deras arbete, det är också ett sätt att visa hur viktigt det sociala arbetet kan vara, säger Martin Börjeson.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett brett fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Nominera din kandidat till 2019 års pris senast den 16 september genom att mejla till Martin Börjeson.

Pristagaren/pristagarna kommer att presenteras vid ett seminarium som äger rum på Ersta Sköndal Bräckes högskola den 27 november 2019 kl 15.00–17.30.

Läs mer om Bengt Börjesons pris och tidigare pristagare här.

Senast uppdaterad: 2019-06-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade