Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-06-10

Nytt forskningscentrum för civilsamhället bildas

Ett nytt forskningscentrum för forskning om civilsamhället bildas vid Ersta Sköndal Bräcke högskola den 1 juli - Centrum för civilsamhällesforskning. Det nya forskningscentrumet blir en viktig nationell och internationell knutpunkt för att skapa ny kunskap interaktion över gränserna.

– Centrum för civilsamhällesforskning blir en plats där vi samlar och vidareutvecklar den kunskap och forskning inom civilsamhällesområdet som under åren vuxit fram inom högskolan, säger Lars-Erik Olsson, enhetschef för det nystartade centrumet.

En viktig målsättning för centrumet är att bidra till den nationella och internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ. En annan målsättning är att bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i den svenska välfärdsstaten. Visionen för centrumet är att vara en kreativ miljö för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring det civila samhället, där akademiker, praktiker, tjänstemän och politiker kan mötas för att skapa nätverk och forma forskningsprojekt.

– Det här är en viktig pusselbit i den forskning som Ersta Sköndal Bräcke högskola har haft sedan början av nittiotalet om civilsamhället. Det kommer att stärka forskningen då vi får möjlighet att både bredda och fördjupa vår verksamhet inom det området genom denna plattform. Centrumet kommer att ha sitt nav på Campus Ersta på Södermalm i Stockholm. Dit är intresserade välkomna, säger Lars-Erik.

Vid centrumet ska både seniora forskare och doktorander driva flera större projekt av grundforskningskaraktär, liknande det som redan idag finns om befolkningsstudier kring medborgerligt engagemang och tillit i Sverige. Genom olika forskarnätverk skapas nya projekt med svenska och internationella forskare inom området, samt i nära samarbete med den ideella sektorn.

Centrum för civilsamhällesforskning invigs den 11 september.

Läs mer om Centrum för civilsamhällesforskning.

För mer information, kontakta Lars-Erik Olsson.

Senast uppdaterad: 2020-02-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade