Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-06-03

Ersta Sköndal Bräcke högskola har skrivit under Klimatramverket

För att försöka begränsa den globala uppvärmningen och sträva efter att nå Parisöverenskommelsens 1,5-gradersmål, har Ersta Sköndal Bräcke högskola anslutit sig till det nationella Klimatramverket för universitet och högskolor.

– Det är viktigt att alla i samhället är medvetna om och bidrar till att hejda den pågående klimatförändringen. Som högskola har vi en särskilt viktig roll i ett sådant arbete. Med vår utbildning och forskning lägger vi grunden för framtidens samhälle och arbetsliv. Vi behöver därför gå i bräschen för frågor om hållbarhet, säger rektor Roger Klinth.

Klimatramverket är ett gemensamt ramverk för Sveriges universitet och högskolor i arbetet med att motverka klimatförändringar. Det beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen, men det är upp till varje lärosäte att själv sätta upp mål och skapa åtgärder. Det handlar om att se över tjänsteresor, avfallshantering, energianvändning med mera, men också om att utveckla utbildningarnas lärandemål.

– Vi kommer att lyfta hållbarhetsfrågan internt och ta fram en färdplan som handlar om hur högskolan kan begränsa vår klimatpåverkan och hur vi kan rusta våra studenter för att kunna bidra till ett hållbart och klimatsmart arbetsliv, säger Roger Klinth.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med Sveriges nationella och internationella åtaganden. Till 2030 ska de lärosäten som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att de ligger i linje med med nationella och internationella klimatmål.

För mer information, kontakta rektor Roger Klinth.

Senast uppdaterad: 2019-06-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade