Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-05-20

Hur är det att vara människa i dagens välfärdssamhälle?

Trots den välfärd som finns på stora delar av jorden, är det fortfarande många som lever i utsatthet och andra ogynnsamma levnadsomständigheter. I en ny antologi, Utsatthet och ansvar. Flickan med svavelstickorna i vår tid, presenterar forskare nya perspektiv på hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle. De berör barns rättigheter, klassklyftor, livskvalitet och bristen på jämlikhet.

– Boken utgår från H.C. Andersens saga Den lilla flickan med svavelstickorna, som gavs ut för ungefär 175 år sedan. Bokens författare har olika utgångspunkter för att ta sagan in i vår tid. Vi lever idag med en väl organiserad välfärd i ett helt annat slags samhälle, men fortfarande inkluderas och exkluderas människor, säger Gunilla Silfverberg, antologins redaktör och professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Finns det en flicka med svavelstickor och vem skulle hon i så fall vara idag? Vad skulle hon få för hjälp i Sverige nu och av vem? Utifrån flickans situation, känslor och tankar, resonerar författarna om dagens välfärdssamhälle. Insikten om hur tillfälligheter gör livet chansartat, och därför osäkert och hotfullt är tidlös, men de sammanträffanden som kan bestämma framgång eller motgång i livet är oberäkneliga. Forskarna i boken diskuterar utifrån områden som juridik, ungdomsvård, socialtjänst och palliativ vård till litteraturteori och etik.

– Många, troligen de flesta av oss, har erfarenhet av att leva tryggt i vardagen och så på ett ögonblick, genom en tillfällighet, tappar vi fotfästet och befinner oss i kris. Det är då vi inser hur bräckligt det mänskliga livet är, säger Gunilla Silfverberg.

Boken presenteras vid en bokrelease den 12 juni, där flera av författarna medverkar. Läs mer och anmäl dig här.

De forskare och doktorander som skriver i boken är följande: Mats J. Hansson, Sofia Morberg Jämterud, Moira von Wright, Jennifer Bullington, Johanna Schiratzki, Oskar Ekberg, Rebecka Andersen, Anna O'Sullivan, Maria Eriksson, Susanne Larsson, Titti Melin-Johansson och Lennart Nordenfelt. Medverkar gör också studenterna Emmanuel Hjelm, Maria Resén, Fredrika Jevrell, Eva-Lotta Bengtsson, Victoria Grahn Sherin, Saneh Nordenmark.

Senast uppdaterad: 2019-05-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade