Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-05-07

Är filantropin välgörenhetens återkomst?

Synen på filantropi som allmosor är föråldrad. Istället ökar intresset för filantropi starkt. Bland förmögna människor ses den som en möjlighet att ge något tillbaka till samhället. Den 29 maj håller Ersta Sköndal Bräcke högskola det tredje årliga seminariet om filantropi. I år analyseras relationen mellan demokrati och filantropi.

Det var inte länge sen som filantropi, välgörenhet och allmosor sågs som något gammeldags och tvivelaktigt. Så är det inte idag, utan numera innebär filantropin en väg för att skapa ett bättre välfärdssamhälle, och stora summor pengar skänks av rika, kända personer som bland annat Bill Gates.

- Idag kan vi se en ny generation av unga entreprenörer som kan se sitt givande som en förlängning av deras kommersiella verksamhet. För filantropi bidrar till mångfald, spetskompetens och delaktighet i samhället, säger Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I ett historiskt ögonblick då många talar om filantropins och välgörenhetens återkomst, arrangeras nu vårt tredje seminarium om filantropi, där en rad forskare analyserar relationen mellan demokrati och filantropi, mellan marknadsekonomi och vad som brukar benämnas den ”moraliska ekonomin” ur olika perspektiv.

Bland annat talar Rob Reich (Stanford University), Linsey McGoey (University of Essex) och Maribel Morey (Clemson University), grundare till och redaktör för histphil (https://histphil.org/), en webbaserad plattform för filantropins historia i ett jämförande perspektiv. Till de tre internationella gästerna ansluter ett antal ledande svenska filantropiforskare, inklusive Pontus Braunerhjelm, Noomi Weinryb, Norbert Götz, Johan Vamstad och Lars Trägårdh.

Seminariet hölls den 29 maj 2019.

Fakta – filantropi
Filantropi betyder människokärlek. Filantropi är välgörenhet och annan allmännyttig verksamhet som utan motprestation stöder institutioner och projekt inom till exempel kultur, utbildning, forskning och hälsa. Filantroper kan vara privatpersoner, ideella föreningar, företag eller allmännyttiga stiftelser. (Källa: Wikipedia)


Senast uppdaterad: 2020-05-05.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade