Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-05-02

Är BRA-samtal rätt metod för att öka barns delaktighet i en förälders sjukdom eller missbruksproblem?

Barn med föräldrar som har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller oväntat avlider påverkas mycket. Sedan några år tillbaka finns BRA-samtal, en modell som säkerställer att barn får berätta sin version samt om hur de mår. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, har följt och utvärderat BRA-samtal från starten. Vid konferensen Barns rätt som anhörig, berättade hon om de senaste resultaten.

Barns rätt som anhöriga, är en samtalsmodell som funnits sedan 2011. Modellen är en hjälp för att stödja personer inom bland annat kommuner och landsting i deras arbete med att ge information, råd och stöd till barn . Maria Eriksson har följt modellen sedan start och tittat på utvecklingsarbetet och utvärderat modellen, för att se om den går att använda som det är tänkt.

– Syftet med samtalen är att barnet ska få möjlighet att ställa sina frågor och uttrycka eventuellt behov av stöd. Det är tydligt att modellen kan stärka barn och ungdomars känsla av sammanhang. Det gör deras situation lite mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Och studien visar att det är tydligt att det går att få till barns delaktighet i praktiken genom BRA-samtal, säger Maria Eriksson.

Maria Eriksson har i den senaste studien utvärderat modellen genom riktade enkäter till personer som genomgått utbildningen i BRA-samtal, dels på inspelade BRA-samtal med barn och föräldrar. Utvärderingens syfte har varit att undersöka BRA-modellens implementering och genomförbarhet i ordinarie verksamheter inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården.

För mer information, kontakta Maria Eriksson.

Ta del av rapporten på Allmänna barnhusets webb. Se Maria Erikssons presentation vid Allmäna barnhusets konferens Barns rätt som anhörig som spelades in av UR Samtiden.


Senast uppdaterad: 2019-05-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade