Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-04-24

Ny artikel beskriver HVB-placerade ungas förhållande till mobbning

Dagligen mobbas, trakasseras och utsätts unga för kränkande behandling från jämnåriga och vuxna. Unga som placerats på HVB-hem bor ofta där för att kompensera för svåra uppväxtförhållanden. Men det är inte alltid deras livssituation blir bättre. I en ny artikel rapporteras om HVB-placerade ungas förhållande till mobbning.

Syftet med studien är att presentera ungas förståelse av mobbning och fördjupa kunskapen kring varför HVB-placerade unga uppger en högre utsatthet för mobbning än unga som bor hemma. Dessutom har man velat studera ungdomarnas förståelser av mobbning som företeelse.

– Vad vi kan se i studien är att unga som är placerade i vård anser sig hamna i utestängande situationer dagligen. Det kan få dem att uppleva att de måste hemlighålla stora delar av sitt liv. Studien visar också att de unga anser att de mobbas på grund av andras negativa uppfattningar och stereotyper av dem, då de bor på ett HVB-hem, säger Hélène Lagerlöf, forskare och fil dr i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien har gjorts genom intervjuer med ungdomar i åldern 16-18 år placerade på olika HVB-hem i mellersta Sverige. De frågeställningar som undersökts var:

  • Hur beskriver HVB-placerade unga begreppet mobbning?
  • Vilka insikter kan de ungas beskrivningar av mobbning som fenomen ge till den högre förekomsten av mobbning bland HVB-placerade unga?
  • Hur kan de ungas beskrivningar av mobbning förstås i förhållande till förklaringsmodeller av problematiken?

– Känslan av utanförskap genom sina levnadsförhållanden, gjorde att unga boende på HVB-hem uppgav större utsatthet för mobbning än hemmaboende unga, säger Hélène Lagerlöf.

I studien framkommer följande från en pojke: ”Jag tror definitivt att risken är högre att bli utsatt för mobbning om man bor i någon form av placering. Och det måste ju inte bero på själva placeringen utan det tyder på att man har det svårt någon annanstans i livet vilket ju ofta reflekteras i skolgången.” En flicka säger:” Jag tror att det är för att folk tror att man är psykiskt sjuk bara för att man bor på HVB. Men det är ju inte så, man kanske bara inte mår tillräckligt bra för att bo hemma.”

En slutsats från studien är att det finns en stor okunskap om vad placeringar i samhällsvård innebär hos allmänhet, samt vad ett HVB-hem är hos de ungas klasskamrater och skolpersonal. Detta talar för ett akut behov av att utbilda elever och skolpersonal i frågor som rör samhällsvård av barn.

För mer information om studien, kontakta Hélène Lagerlöf.

Ta del av hela intervjustudien i Socialvetenskaplig tidskrift 3-4 2018.

Senast uppdaterad: 2019-04-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade