Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nytt projekt ska undersöka hur jämlik vården är för hemlösa kvinnor

Sverige har länge setts som ett föredöme vad gäller välfärd. Men numera är tillgången på vård olika för olika samhällsgrupper, även i välfärdssamhället Sverige. I ett nytt projekt ska man nu titta på hemlösa kvinnors tillgång till vård på lika villkor.

Att vara hemlös innebär ett medborgerligt och socialt utanförskap. Att vara hemlös kvinna kan vara än tuffare, då många av dessa hamnat i hemlöshet på grund av våld i nära relationer. De senaste åren har hemlösheten bland kvinnor ökat, vilket hör ihop med att välfärden minskat och att fler hamnar i fattigdom. Men det är även förknippat med alkohol, droger och fysisk och mental ohälsa.

– I det här projektet ska vi titta på svenska, hemlösa kvinnors hälsa och identifiera vilka faktorer som underlättar eller försvårar för dem att söka vård. Vi vill, utifrån kvinnorna själva, ta reda på vad som kan göras för att de lättare ska kunna få den vård de behöver. De som beslutar har ofta en vision om vad man tror är bäst för dem, men det är kvinnorna själva som bäst vet vad de behöver. Vi ska undersöka hur vården kan hjälpa kvinnorna att få hjälp, säger Anna Klarare, lektor och projektkoordinator vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Projektet ska genom delaktighet och inflytande, ta reda på hur man bäst kan skapa möjligheter för en jämlik vård för kvinnor i hemlöshet. Kvinnorna som deltar i projektet kommer att få svara på frågor, samt intervjuas. Kvinnorna som deltar är kvinnor som är inskrivna vid en vårdavdelning för somatiskt sjuka hemlösa eller kvinnor som söker vård vid en öppenvårds-mottagning för hemlösa personer i Stockholm.

– Vi vill ta reda på som passar denna grupp bäst. Vill kvinnorna ha tillgång till en vårdcentral, en sluten vårdavdelning eller en vårdbuss som åker runt? För vårdcentralernas öppettider kan vara ett av problemen. Att boka en tid till nästa vecka kan vara ett problem för en hemlös person, som har fullt upp med att överleva, säger Anna Klarare.

Idag är drygt 30 procent av de hemlösa i Stockholm kvinnor, och medelåldern är 40 år. Dödstalen bland hemlösa kvinnor är tolv gånger högre än hos män. Projektet ”Without a shelter of home – setting an agenda for inclusion health in collaboration with homeless women” pågår mellan april 2019 och september 2022.

För mer information om projektet, kontakta Anna Klarare eller professor Elisabet Mattson, vetenskaplig ledare.

Senast uppdaterad: 2019-04-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade