Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det civila samhällets roll för folkhälsan

Det svenska välfärdssamhället har förändrats under åren, då relationen mellan statliga offentliga instanser och olika organisationer omförhandlats. Hur har det påverkat vår folkhälsa och det svenska civilsamhället? Magnus Karlsson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, är gästredaktör för senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift med temat Civilhälsa och samhälle, och har där knutit samman områden som oftare än man tror går in i varandra.

Den psykiska ohälsan hos den svenska befolkningen ökar. Det handlar inte bara om stillasittande på fritiden med riskfaktorer knutna till övervikt, utan även om sämre levnadsvanor och levnadsvillkor hos personer med funktionsnedsättning, samt sämre psykisk hälsa hos homosexuella, bisexuella och transpersoner.

– Det är intressant att de områden som Ersta Sköndal Bräcke högskola verkar inom, får mer och mer att göra med varandra. Bland forskarna på högskolan har bland annat Anders Kassman, docent i socialvetenskap, och Åsa Kneck, lektor i vårdvetenskap, skrivit om deltagandet i det organiserade civilsamhället och ungas hälsa, säger Magnus Karlsson.

Pelle Åberg, docent i socialvetenskap, har gjort en undersökning om folkhälsa och studiecirklar. Resultatet visar att vinsten många deltagare gör är inte bara att få en ökad kunskap, utan de blir även en del av en gemenskap i sitt cirkeldeltagande, vilket ökar välmåendet och motverkar social isolering.

– De svenska stadsmissionerna roll i samhället har utvecklats i flera riktningar och de har fått helt nya uppgifter än de tidigare hade. I en av artiklarna beskriver Johan Vamstad, docent i socialvetenskap, att ansvaret för hälsa och omsorg hos de socialt utsatta alltmer hamnar hos organisationer som stadsmissionerna. De möter allt svårare social problematik, som ställer högre krav på de anställda, och ses även många gånger som en social förstainstans, säger Magnus Karlsson.

Totalt skriver tolv forskare inom området folkhälsa och civilt samhälle, där de ger exempel och diskuterar relationer samt ger oss perspektiv på civila insatser i vårt förändrade samhälle.

Ta del av innehållet i temanumret Folkhälsa och svenskt civilsamhälle i Socialmedicinsk tidskrift här.

För mer information, kontakta Magnus Karlsson.

Senast uppdaterad: 2019-01-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade