Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny bok vänder ut och in på barndomen

Vad innebär det att vara ett barn? Har barn andra perspektiv på verkligheten än vuxna? Hur ser barn på vuxna människor och hur ser vuxna på barn? I boken ”Barn og deres voksne” tas dessa viktiga frågor rörande barn, barndom, fostran och utbildning upp av forskare från flera länder. Moira von Wright, professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, är huvudredaktör för boken.

– Som vuxen är det lätt hänt att man tycker sig vara expert på barn och barndom. Både för att man själv har varit barn, men även för att man nu är vuxen och anser sig veta mest och kanske även bäst. Poängen med boken har varit att vända ut och in på frågan om barndom och vad som är ett barnperspektiv, säger Moira von Wright, forskare och professor i Människan i välfärdssamhället på Ersta Sköndal Bräcke högskola och redaktör för boken tillsammans med professor Tove Kvernbekk, vid Universitetet i Oslo.

Barn växer upp med det paradoxala kravet att göra som de vuxna säger och samtidigt bli sig själva. Ofta dominerar tankefiguren att ett barn är något ofärdigt som ska mogna och bli färdigt, nämligen vuxet. I boken utmanas den tanken, och i stället lyfter författarna fram betydelsen av lek, tvivel och bildning, och föreslår att även vuxna kan lära sig något av barn.

– Det är en mångsidig bok där vi samlat forskare från pedagogisk filosofi, historia och sociologi, och där frågor om utbildning, bildning, den vuxna människan och barnet problematiseras. Kapitlen handlar om allt från smutsiga lekande barn, fantasi och förundran, till skolans betydelse och barns rätt till en framtid, säger Moira von Wright.

Boken är skriven av sjutton forskare från Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Irland och Storbritannien och texterna är på de skandinaviska språken. Boken riktar sig främst till lärare, pedagoger, studenter och forskare, men även till andra som är intresserade av barndom och av utbildningens villkor .

För mer information kontakta Moira von Wright.

Boken "Barn och deres voksne" är utgiven av Cappelen Damm Akademisk i Oslo, 2018.  

Senast uppdaterad: 2019-01-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade