Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny bok om hur man som sjuksköterska kan bli en mer öppen lyssnare

Hur kan man som sjuksköterska lyssna öppet och förutsättningslöst på vad patienter säger och har behov av att berätta? Nu finns en nyskriven bok som ger en introduktion till samtalsträning utifrån grundläggande fenomenologiska principer och begrepp, och visar hur dessa kan tillämpas konkret i ett samtal mellan sjuksköterska och patient.

Forskningen visar att sjuksköterskor av flera olika anledningar kan ha svårt att gå in i öppna förutsättningslösa samtal med patienter. De kan vara styrda av rutiner, tidsbrist, oklarheter kring sin yrkesroll och kompetens. Men de kan även känna sig obekväma och oförberedda inför samtal som berör patienternas funderingar och livsfrågor som ofta dyker upp som en följd av sjukdom och ohälsa. För att hjälpa sjuksköterskan i den viktiga uppgiften att vara en dialogpartner för patienterna, finns nu en bok att utgå ifrån; "Samtalskonst i vården: Samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund".

Jennifer Bullington

– Patienterna saknar många gånger att på ett utforskande sätt få prata med en sjuksköterska. Men att lyssna är mer komplicerat än det låter, och det kan därför vara svårt för en stressad sjuksköterska att höra det patienten har att säga, säger Jennifer Bullington, professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och författare av boken.

Boken är byggd på högskolans mångåriga undervisning om samtal utifrån fenomenologisk grund, så kallade ”samtalsträning.” Att medvetet arbeta med sitt förhållningsätt, utifrån en konkret metodik ger sjuksköterskan erfarenheter av att tillsammans med patienten reflektera över patientens livssituation.

– Det är lätt att man som sjuksköterska försöker styra samtalen med patienterna. Därför behöver man träning i hur man kan identifiera de impulser som stänger ett samtal och istället lära sig hur man kan underlätta för ett öppet samtal där patienten får föra fram sin situation och sina funderingar. Det krävs övning för att kunna identifiera sina egna impulser, samt hur man leder in till ett öppet samtal. Studenterna har uppskattat denna träning och sagt att det är till stor hjälp för dem inför patientmöten, säger Jennifer Bullington.

Den 29 januari hålls en bokrelease på Ersta Sköndal Bräcke högskola, där Jennifer presenterar boken. Boken riktar sig till sjuksköterskestudenter på samtliga nivåer och även till verksamma sjuksköterskor som vill utveckla sin kommunikativa kompetens.

Läs mer om bokreleasen av "Samtalskonst i vården: Samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund" och anmäl dig här.

Senast uppdaterad: 2018-12-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade