Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

"Röster från flickor" får bidrag för att visa sin vardag i fotoform

I projektet ”Röster från flickor” belyser man olika sätt att se på hälsa, föreningsliv och fysisk aktivitet bland unga flickor som inte deltar i idrottsrörelsen. Nu tilldelas projektet, som drivs av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola, bidrag från Lars Salviusföreningen, för att sprida resultaten genom en fotoutställning.

Hälsa och idrott har stor betydelse för hur vi mår och hur vi lever våra liv. Att få barn att röra på sig är viktigt för deras framtid, men det finns stora skillnader i hur mycket vi rör oss och vilka som idrottar. Bland ungdomar mellan 10 och 18 år är det så många som 66 procent som uppger att de idrottar minst en dag i veckan, men bland flickor med utländsk bakgrund är andelen betydligt lägre, 41 procent.

Åsa Kneck

– Idrottsrörelsen ska vara organiserad så att den är öppen för alla som vill delta oavsett kön, etnicitet och socioekonomiska förutsättningar, men ibland är det svårt att nå fram till alla. I det här projektet gör vi så kallade photovoice-intervjuer med flickor i årskurs 3-6 i området Hässelby-Vällingby, vars många föräldrar kommer från olika länder. Flickorna har fotograferat situationer som får dem att må bra, sin fysiska aktivitet och vad de gör på sin fritid, säger Åsa Kneck, forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola, som driver arbetet tillsammans med Anders Kassman.

Genom Lars Salviusföreningens stipendium på 90 000 kronor kan man skapa en fotoutställning för att visa flickornas vardag, och därmed sprida resultatet av forskningen på ett lättillgängligt sätt. Datainsamlingen enligt fotovoice-metoden pågår och man kommer att fortsätta samla in data under hela våren. Utställningen planeras ske under hösten 2019.

Projektet har som mål att bidra till en ökad förståelse för olikheter i unga flickors fritidsvanor, samt få svar på frågan om idrottsrörelsen verkligen har förutsättningar att ge hälsa åt alla barn eller om vissa barngrupper genom mer eller mindre dolda processer exkluderas från deltagande. I förlängningen kan det ge en ökad förståelse för olikheter i unga flickors fritidsvanor.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan högskolans institutioner för socialvetenskap och vårdvetenskap.

För mer information om projektet, kontakta Åsa Kneck eller Anders Kassman.

Senast uppdaterad: 2018-11-30.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade