Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2018-11-29

Rationalisering av oegentligheter

I en ny artikel förklarar Tomas Brytting hur företag har svårt att komma till rätta med oegentligheter genom olika bortförklaringar.

Artikeln Rationalizing Deviances – Avoiding Responsibility, är publicerad i antologin Challenges in Managing Sustainable Business, som nyligen kom ut på Palgrave Mac Millam förlag med Susanne Arvidsson som redaktör.

Artikeln tar upp problemet för organisationer att få stopp på olika typer av oegentligheter: bedrägerier, korruption, trakasserier, diskriminering mm. Analysen fokuserar på de rationaliseringar eller bortförklaringar som både förövare och deras omgivning tar till. Att bryta mot den önskvärda normen blir möjligt, trivialiseras, eller framställs till och med ibland som berömligt, med hjälp av dessa rationaliseringar.

Senast uppdaterad: 2018-11-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade