Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Fotograf: Micaela Gillenberg

2018-09-28

Forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola har inspirerat till unik uppsättning på Folkoperan

Sagan om den lilla flickan med svavelstickorna som fryser till döds i snön, har berört många människor genom decennier. Kan vi lära oss något av den idag? Det var en fråga som sju professorer och en docent fick av en professor i kördirigering vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det resulterade i skapandet av en föreställning där vetenskap möter konst, och som sätts upp på Folkoperan i oktober; Flickan med svavelstickorna – Passionen.

– Tanken till samarbetet uppstod vid en akademisk samling förra våren när jag lyssnade till föreläsningar av nytillsatta professorer, docenter och doktorer. Jag kände nästan direkt jag att jag ville skapa en musikalisk föreställning utifrån deras texter, säger den konstnärliga ledaren och kördirigenten Lone Larsen, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

När Lone nämnde ”Flickan med svavelstickorna" för professor Gunilla Silfverberg och förklarade sin tanke, förstod hon direkt kopplingen och hur det kan tolkas in i vår tid och nutida forskning. Flickan med svavelstickorna är den danska författaren HC Andersens kanske mest gripande saga. Den handlar om flickan som på nyårsafton tvingas barfota ut i snön för att sälja svavelstickor ingen vill köpa, och som av rädsla för sin far inte vågar gå hem utan att ha sålt några. Lämnad åt sitt öde i en värld av frånvarande vuxna hittas flickan frusen till döds på nyårsdagen.

– Genom att koppla vetenskap med konst och genom sagor kan man lättare ta det till sig. Därför var det så roligt att de åtta forskarna direkt nappade på idén. Utmaningen för mig var sen att omsätta texterna till konstnärligt material, säger Lone Larsen.

Berättelsen, som handlar om utsatthet, livets slutskede, etik och moral, om barns rättigheter, klassklyftor och bristen på jämlikhet, är något som kännetecknar högskolans människosyn och värdegrund. Forskningsområdet för de åtta forskarna är just Människan i välfärdssamhället, och det är deras reflektioner och texter utifrån frågan ”Vad klingar i dig när du läser HC Andersens saga och låter den studsa mot din kunskap och ditt forskningsfält” som ligger till grund för föreställningen.

– Bemötande, vilket är något man arbetar mycket med inom vårdvetenskap, är det som har stått i fokus när vokalensemblen VoNo skapat föreställningen, där de låter flickans smärtsamma berättelse spegla deras egna tankar och reflektioner kring utsatthet, säger Lone Larsen.

För mer information om föreställningen kontakta Lone Larsen, lone.larsen@esh.se eller telefon: 070-713 64 12. Se även https://www.folkoperan.se/pa-scen/flickan-med-svavelstickorna-passionen

Föreställningen ges den 11, 17 och 21 oktober som gästspel på Folkoperan. Ensemblen består av de tolv professionella sångarna i VoNo. Koreografen Örjan Andersson har lockat fram sångarnas kroppsliga uttryck, och improvisatören Jörgen Krantz har inspirerat till kreativitet för både sångare och publik. I föreställningen presenteras tre körverk: David Lang "The Little Match Girls Passion (2007), Ugis Praulins "The Way Children Sleep" (2017) och Martin Åsander "Att se" (uruppförende 2018). Martin är alumn på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

De sju professorerna och den docent från Ersta Sköndal Bräcke högskola som deltagit är: Gunilla Silfverberg, Moira von Wright, Lars Trägårdh, Johanna Schiratzki, Maria Eriksson, Tomas Brytting, Titti Melin och Mats J Hansson.

Vokalensemblen VoNo (tidigare Voces Nordicae) bildades 1999 och består av tolv sångare och den konstnärliga ledaren och dirigenten, Lone Larsen. Med Stockholm som bas har de turnerat runt om i landet och internationellt och fått stor uppmärksamhet för sina nyskapande framträdanden. Genom att ständigt utmana de traditionella körnormerna skapar VoNo en unik scenisk plattform där klassisk a cappella, improvisation och poesi förenas i musikalisk eufori.

Senast uppdaterad: 2018-10-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade