Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Högskolans tidkula är åter i funktion efter ett längre uppehåll – se den på film här

Högst upp på högskolans torn på Stigbergsgatan 30 sitter en signalmast med tidkula. Tidkulan monterades av dåvarande Navigationsskolan år 1908 för att ange rätt tid. Detta för att fartyg i närheten skulle kunna ställa sina skeppskronometrar. Korrekt tid var viktigt för att sjöfararna skulle kunna bestämma sin longitud med hjälp av astronomiska observationer.

1936 slutade tidkulan att fungera då den rostat sönder, men 1987 återinvigdes tidgivningen med en ny tidkula. Tidkulan hissas upp klockan 12:55 varje dag och starten på den nedåtgående rörelsen markerar klockslaget 13:00.

Senast uppdaterad: 2018-08-30.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade