Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nu är anmälan öppen till årets Hamiltonseminarium som har temat "Flickan med svavelstickorna"

Om seminariet

Hamiltonseminariet, som ägt rum sedan 2005, är en viktig identitetsmarkör för högskolan och ett betydelsefullt forum för att sprida kunskap om vårdetisk forskning i aktuella och angelägna frågor.

Årets seminarium

I år tar Hamiltonseminariet sin utgångspunkt i "Flickan med svavelstickorna". HC Andersens saga från år 1845 är mångfasetterad. Den handlar om utsatthet, livets slutskede, etik och moral, lidande och hopp, om barns rättigheter, om klassklyftor och bristen på jämlikhet. Sagan appellerar till högskolans område Människan i välfärdssamhället och ger upphov till resonemang från olika orskningsperspektiv. Den har också inspirerat konstnärer från skilda genrer till olika tolkningar.

Vid seminariet kommer forskare, doktorander och musiker att ge röst åt olika mellmänmänskliga frågor, bland annat om tillfälligheternas roll i det mänskliga livet; om solidaritet, rättigheter och sociala institutioner; om fantasi och berättelsens förändrande kraft; om valfrihet och frihetens baksidor; om flickor som samhället inte kunnat rädda. Vi kommer också att få höra lokalensemblen VoNo, känd för sina nyskapande framträdanden.

Datum: 14 september 2018
Plats: Aulan, Stigbergsgatan 30
Tid: kl. 9:30 – 15:00

Läs mer och anmäl dig till Hamiltonseminariet här.

Senast uppdaterad: 2018-06-01.

Upplev "Flickan med svavelstickorna" på Folkoperan en månad senare!

Den 11, 17 och 21 oktober uppförs kompositören David Langs The Little Match Girl Passion på Folkoperan i Stockholm. Den tolkas på nytt av vokalensemblen VoNo under ledning av professorn i kördirigering Lone Larsen. I ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola skriver Martin Åsander, tonsättare och sångare i VoNo, nykomponerad musik om barns rättigheter och utsatthet utifrån sju professorers reflektioner och vetenskapliga texter kring H.C. Andersens saga. För ytterligare information och biljetter, se Folkoperans hemsida.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade