Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2018-05-23

Ersta Sköndal Bräcke högskolas Uppdragsutbildningsenhet har tecknat ramavtal med Stockholms stad om utrednings- och utvärderingstjänster

I slutet av december 2017 bjöd Stockholms stad in intresserade leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av utrednings- och utvärderingstjänster för stadens nämnder och bolag.

I konkurrens bland 17 anbudsgivare – och som enda högskola – utvaldes Ersta Sköndal Bräcke högskola som en av sex leverantörer, där de utvärderings- och utredningstjänster samt omvärldsanalyser som efterfrågas har sin utgångspunkt inom följande verksamhetsområden:

 • Förskola
 • Skola
 • Socialtjänst
 • Omsorg av funktionsnedsatta
 • Äldreomsorg
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Kultur- och fritid
 • Jämställdhet och mänskliga rättigheter
 • Demokrati
 • Kompetensförsörjning inom Stockholms stads verksamheter
 • Övriga områden inom Stockholms stads verksamheter och intresseområden

Uppdragen innefattar uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse och effekter av planerade, pågående och avslutade insatser, projekt och program.

Avtalsperioden är 2+2 år och Stockholms stad värderar det totala anbudsområdet till 7–10 MSEK per år.

Senast uppdaterad: 2018-10-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade