Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kursdeltagarna vid avslutningstillfället.

Avslutning i den uppskattade kursen Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling

Tisdagen den 15 maj 2018 avslutades den första kursomgången av Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling, 7,5 hp.

Kursen har innehållit teman och övningar som bygger på hur man utifrån olika perspektiv kan arbeta med kreativa metoder i en miljö för lärande och utveckling. Den har varit mycket uppskattad av våra kursdeltagare.

Kursansvariga har varit Natasja Andersson Elmtoft från Institutionen för socialvetenskap och Katrin Byréus, handledare, lärare och dramapedagog.

En ny kursomgång planeras till våren 2019.

Senast uppdaterad: 2018-10-19.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade