Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2018-02-28

Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola startar en gemensam specialistsjuksköterskeutbildning i palliativ vård hösten 2019

HÖSTEN 2019 startar Ersta Sköndal Bräcke högskola en ny, gemensam utbildning tillsammans med Sophiahemmet Högskola.

Vill du vara med? Ansök VÅREN 2019. Följ oss för mer information!


Tillsammans maximerar vi vår kompetens och tar under hösten 2018 paus i intaget till våra befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, för att i stället utveckla en ny gemensam utbildning. Målet är att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

Utbildningen är i huvudsak webbaserad, med 2–3 campusförlagda träffar per kurs samt en verksamhetsförlagd del.

Programstarten blir hösten 2019 och ansökan sker våren 2019. Mer information kommer att finnas på våra respektive hemsidor.

Ladda ner broschyr om utbildningen här. Ansök här.

Senast uppdaterad: 2019-03-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade