Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Unikt specialistsjuksköterskeprogram lyfter fram lärandets betydelse för egenvården vid långvarig ohälsa och sjukdom

En ny specialistsjuksköterskeutbildning
Ersta Sköndal Bräcke högskola startar specialistsjuksköterskeutbildningen Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom för att möta de krav och förväntningar som ställs på framtidens sjuksköterska i mötet med personer som lever med långvarig ohälsa och sjukdom. I utbildningen är patientens lärande en central utgångspunkt.

Komplexa situationer gör att lärande och egenvård blir allt viktigare
Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att flera sjukdomar som tidigare inte kunde botas nu framgångsrikt kan behandlas. Det innebär att många personer idag lever med långvariga, kroniska sjukdomar, symtom och sena effekter av behandling. Ofta förekommer flera ohälsotillstånd hos en och samma person eller en kombination av olika diagnoser. Sammantaget kan det innebära en komplex situation som påverkar livet för både personen själv och de närstående. Personens egenvård har ofta en avgörande betydelse i sammanhanget och är beroende av specifika kunskaper och färdigheter hos den som lever med långvarig, kronisk ohälsa och sjukdom. Likaså är det egna förhållningssättet till sjukdomen och behandlingen av betydelse och personens eget beteende i relation till de olika val som ska göras.

Sjuksköterskan har en central roll i att vägleda och stödja patienten i att hantera ett förändrat liv med sjukdomens krav och konsekvenser, men det är en roll som ställer krav. 

- Som sjuksköterska behöver du andra kunskaper och färdigheter än om du bara tänker tio, tjugo år tillbaka i tiden, säger Åsa Kneck, Med dr, lektor och leg. sjuksköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Förutom fördjupade medicinska kunskaper krävs kunskap och färdigheter i samtal och bemötande samt att kunna arrangera patientutbildning och ge stöd till egenvård och livsstilsförändringar.

Målsättningen med den nya specialissjuksköterskeutbildningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras närstående att hantera en förändrad livssituation till följd av långvarig ohälsa och sjukdom. Ansökningen är öppen mellan den 15 mars och den 16 april för antagning till höstterminen 2018.

Mer information
Webbplats: www.esh.se/egenvård
Kontaktperson: Studierektor Mona Söderlund

Senast uppdaterad: 2018-02-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade