Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Vanliga frågor och svar om specialistsjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskans roll och kraven som ställs på dagens sjuksköterskor är i ständig förändring. Utvecklingen går mot en mer komplex vård där mötet med både patienter och anhöriga har fått en allt mer framskjuten plats. För att stärka sjuksköterskan i sin yrkesroll och öka möjligheterna att arbeta självständigt finns det särskilda utbildningar för att få specialistsjuksköterskekompetens. Dessa är ett sätt att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning och fördjupa sig i särskilda kunskapsfält. På den här sidan har vi samlat några vanligt förekommande frågor om specialistsjuksköterskeutbildning. Om du vill veta mer om någon av våra specialistsjuksköterskeutbildningar så finns det kontaktpersoner angivna på varje utbildningssida.

Vad är det för skillnad på en sjuksköterska och en specialistsjuksköterska?

Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska med specialisering inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde. Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60–75 hp (2–2 ½ terminer, oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) som omfattar sjuksköterskeutbildning på grundnivå.

Hur får man titeln specialistsjuksköterska?

Titeln specialistsjuksköterska är skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska. För svenskutbildade specialistsjuksköterskor utfärdar Socialstyrelsen inte specialistbevis utan examensbeviset som högskolan utfärdar gäller som specialistbevis. Legitimation som sjuksköterska får man däremot genom att ansöka till Socialstyrelsen.

Du som har en svensk legitimation som sjuksköterska och har fullgjort en specialistutbildning i ett annat EU-land än Sverige eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz kan ansöka om bevis om
specialistkompetens här. Du som är sjuksköterska med specialistutbildning från ett land utanför EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker här.

Varför behövs specialistsjuksköterskekompetens?

Specialistsjuksköterskeutbildning krävs för att få utföra vissa yrkesuppgifter eller få arbeta på vissa arbetsplatser. Andra specialiteter syftar mer till att ge en fördjupad kunskap om vissa områden och förbättra verksamheten. Vissa landsting eller regioner kräver specialistkompetens.

Vilka specialistsjuksköterskeutbildningar finns vid Ersta Sköndal Bräcke högskola?

Vi har följande specialistsjuksköterskeprogram:


Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård

Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom

Källor

Socialstyrelsen, Wikipedia

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade