Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny publicering om vilka råd föräldrar till barn med spinal muskelatrofi (SMA) ger vårdpersonal

Elin Hjorth doktorand i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället, Palliativ vård har fått sin första artikel accepterad i European Journal of Paediatric Neurology.

Studien bygger på en rikstäckande enkätundersökning där 61 föräldrar till barn med svår SMA har besvarat frågor om hur de erfar vården av sitt barn. 51 föräldrar svarade på frågan om vilka råd de vill ge till vårdpersonal. Av de 149 råd som gavs, handlade de flesta om relationen mellan personal och familj. Vidare gavs råd om bättre överföring av information och ökad kompetens hos personal, ökat stöd i vardagen, förbättring av organisation av vården samt råd om familjers möjlighet till delaktighet i vården.

Senast uppdaterad: 2017-11-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade