Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny artikel: En majoritet av syskon som förlorat en bror/syster i cancer har obearbetad sorg flera år efter förlusten

I artikeln "Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer" i Journal of Palliative Medicine beskriver Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tommy Nyberg, Alexandra Eilegård Wallin, Holly G. Prigerson, Gunnar Steineck och Ulrika Kreicbergs hur en majoritet av syskon som förlorat en bror/syster i cancer har obearbetad sorg flera år efter förlusten. Trots detta finns lite forskning om vad som påverkar deras sorg.

Därför genomfördes en nationell enkätstudie som syftade till att utforska hur olika påverkbara vård- och familjerelaterade faktorer inverkade på syskons sorg. De faktorer som hade betydelse för syskons obearbetade sorg var: om syskonen inte uppfattade dödsfallet som fridfullt, inte hade fått tillräckligt med information om sjukdomen och den förestående döden, samt att syskonen inte kunnat prata med sin familj och andra utanför familjen om sin bror/systers död. Ökad kunskap om detta bland vårdpersonal, familj och omgivning skulle kunna leda till att hjälpa syskon att bearbeta sin sorg.

Länk till Journal of Palliative Medicines webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-09-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade