Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

”Familjen i exil – Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext ” av Riyadh Al-Baldawi

Riyadh Al-Baldawi är docent i psykiatri med transkulturell inriktning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut vid Orienthälsan i Stockholm där han är verksamhetschef.

Om boken

Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext

Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa situationer. Fokus i den här boken ligger på de prövningar som möter familjer från Mellanöstern under flykten och vid deras försök att anpassa sig i det nya landet.

Att lämna sina rötter och fly ifrån sitt land är en av de största utmaningar en familj kan utsättas för. För att så många som möjligt ska kunna anpassa sig på ett bra sätt krävs stöd och hjälp från professionella personer i mottagarlandet. Syftet med Familjen i exil är att beskriva vilka faktorer som påverkar familjerna i den här processen och hur man kan hjälpa dem att komma vidare.

Boken är kliniskt baserad och därför har författaren valt att illustrera alla modeller med fallbeskrivningar som hjälper läsaren att identifiera sig med familjerna och deras problem.

Familjen i exil riktar sig framför allt till studenter som utbildar sig för att arbeta inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola eller inom polismyndigheten men också till personer som redan är yrkesverksamma inom något av dessa områden.

Boken är en fristående fortsättning på Riyadh Al-Baldawis tidigare bok Migration och anpassning. Den okända resan (2014).

Till Studentlitteraturs sida om boken

Senast uppdaterad: 2018-05-04.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade